Your question

Kan ik met vertrouwelijke financiële documenten bij een vertaalbureau terecht?

Our solution

Jazeker. Wist je dat we beroepsgeheim hebben? Jouw cijfers zijn veilig bij ons. En ook onze externe vertalers hebben met ons een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden alle informatie die ze van ons ontvangen als vertrouwelijk te behandelen.