Your question

Zijn mijn juridische documenten veilig bij een vertaalbureau?

Our solution

Uiteraard. Onze deontologie verbindt ons ertoe elk document dat we ter vertaling ontvangen als strikt vertrouwelijk te behandelen. De vertalers met wie we samenwerken ondertekenen bovendien een geheimhoudingsovereenkomst met ons, zodat ook zij naast de deontologie van het vertaalvak ook nog eens contractueel verplicht zijn uiterst voorzichtig om te springen met jouw documenten.