Jouw vraag

Kan ik met vertrouwelijke financiële documenten bij een vertaalbureau terecht?

Onze oplossing

Jazeker. Wist je dat we beroepsgeheim hebben? Jouw cijfers zijn veilig bij ons. En ook onze externe vertalers hebben met ons een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend waarin zij zich ertoe verbinden alle informatie die ze van ons ontvangen als vertrouwelijk te behandelen.

Vertaling van financiële teksten nodig?

Accolade helpt je graag verder.

Contacteer ons