Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is een gelegaliseerde vertaling?

Officiële documenten zoals geboorteaktes, diploma’s of huwelijksaktes moeten beëdigd en gelegaliseerd worden. Wat is het verschil en hoe weet je wat je precies nodig hebt? Wij helpen je graag persoonlijk verder, maar misschien krijg je al een antwoord op je vraag in deze blog.

Een beëdigde vertaling door een beëdigd vertaler

Een document dat bij een officiële instantie moet worden voorgelegd, zoals de overheid, een bank, notaris of rechtbank, moet vrijwel altijd beëdigd zijn. Dat betekent dat de vertaling in eerste instantie werd uitgevoerd door een beëdigde vertaler, wat zoveel betekent als een vertaler die de eed bij de rechtbank heeft afgelegd en in de officiële lijst van beëdigde vertalers is opgenomen. Dat alleen is niet voldoende. De vertaler moet ook een stempel en verklaring van de beëdigde vertaler hebben waardoor door de vertaler wordt aangegeven dat de vertaling waarheidsgetrouw is. Tot slot moeten het originele document en de vertaling aan elkaar geniet worden.

Een gelegaliseerd document door de rechtbank, overheidsdienst of ambassade

Soms is een beëdigde vertaling niet voldoende, bijvoorbeeld voor een huwelijk in het buitenland of verhuis naar of tewerkstelling in een ander land. In dat geval moet de beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden door een officiële instantie, meestal de rechtbank, maar soms ook een ambassade of andere overheidsdienst. De legalisatie door de rechtbank houdt in dat de rechtbank bevestigt dat de vertaling effectief werd uitgevoerd door een beëdigd vertaler.

In de landen die in het Apostilleverdrag zijn opgenomen is een gewone apostille voldoende. Dat is een vereenvoudigde vorm van legalisatie, waarbij er een apostille op het document zelf wordt bevestigd. Een apostille is vierkant en minstens 9 cm groot. In België is enkel de FOD Buitenlandse Zaken bevoegd voor de aflevering van apostilles.

Is jouw document bestemd voor een land dat niet tot het Apostilleverdrag behoort, dan moet uw document een lange weg afleggen vooraleer het in dat land rechtsgeldig zal zijn. Na bezoek aan de rechtbank, moet de vertaling ook worden goedgekeurd door de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en het consulaat of de ambassade voor het land van bestemming.

Hoelang duurt de legalisatie van een vertaling?

Een beëdiging van een vertaler duurt niet veel langer dan de vertaling op zich. De vertaler dient enkel de verklaring en een stempel toe te voegen. De duur van een legalisatie kan echter meer tijd in beslag nemen. Moet de vertaling enkel gelegaliseerd worden door de rechtbank dan kunnen we die met de post opsturen of, wanneer het dringend is, het document persoonlijk brengen en weer ophalen. In beide gevallen blijft het document twee dagen bij de rechtbank. Originele documenten sturen we liever niet op met de post, dus dan verkiezen we sowieso om zelf tot daar te gaan.

Heeft jouw document een uitgebreide legalisatie nodig, tja, dan ben je even zoet. We maken een afspraak bij de instanties en gaan persoonlijk naar daar om het document te laten legaliseren. Hierdoor loopt het prijskaartje uiteraard ook op. Daarom is het belangrijk om je goed te informeren over welke legalisatie jouw document nodig heeft. Het zou jammer zijn om onnodige kosten te maken die je had kunnen vermijden… Weet ook dat je deze procedure, behalve de beëdigde vertaling en legalisatie op de rechtbank, gerust zelf kunt uitvoeren. Je kunt dus zelf afspraken maken bij de desbetreffende instanties en zelf met je document langsgaan dat (via ons) door de rechtbank werd gelegaliseerd.

Een concrete vraag of een rechtsgeldige vertaling van een document nodig? Bezorg ons je document via info@accolade.be en dan krijg je van ons een vrijblijvende offerte. Of bezoek onze vertaalpagina voor meer informatie.